Klubová výstava Brno - Club show Brno

30.04.2014 00:00

08. 3. 2014   Klubová výstava Brno, rozhodčí pan Miodrag Mile Nikič (Srbsko) - Výborný 1, CAC, Klubový vítěz pes

                   Club show in Brno, judge Mr. Miodrag Mile Nikič (Serbia) - Excellent 1, CAC, Club winner dog